เมืองปลอดภัย Safety

เมืองปลอดภัย Safety

ความปลอดภัยไม่ได้ไกลตัวกว่ากว่าที่เราคิด แต่เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้านของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเมืองใหญ่ ความท้าทายของ “เมืองปลอดภัย” จะจัดการอย่างไรให้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในเมืองทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ อาชญากรรม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ การก่อสร้าง อาหารและสุขภาพ

Posts

สุชัชวีร์​ สุวรรณสวัสดิ์ : เปลี่ยนเมืองให้ปลอดภัยน่าอยู่

รสนา โตสิสกุล : ปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำ

ชัชชาติ สิทธิพันธ์ : ผู้ว่ายามค่ำคืน

สกลธี ภัททิยกุล : ความปลอดภัย ดีกว่านี้ได้

TDRI การจัดการขยะ ปัญหาจราจร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ด้านที่อยู่อาศัยให้มั่นคง

ภาคีสุขภาพ กับประเด็นเมืองสุขภาพ

เมืองปลอดภัย

อัศวิน ขวัญเมือง : เสริมความปลอดภัยให้คนกรุงเทพด้วย “CCTV”

ขบวนผู้หญิงเพื่อประเทศไทย (We Move)

สมาคมเพศวิถีศึกษากับความปลอดภัยรอบด้านโดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร: ทางเท้าดีเท้ากันทั้งกรุงเทพ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กับความสำคัญของทางเท้า

สมุดปกขาว ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สมุดปกขาว ประเด็นที่2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังแหล่งอาหารไม่ปลอดภัย

สมุดปกขาว ประเด็นที่ 4 ความปลอดของอาคารในกทม.

เครือข่ายสลัมสี่ภาค ปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ชุมชนแออัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเสนอปัญหา "ระหว่างก่อสร้างอาคาร"

"ไทยแพน" อาหารปลอดภัยและสุขภาพที่ดี

เมืองปลอดภัย

สมุดปกขาว ประเด็นที่ 5 ช่วยเหลือและลดภัยพิบัติในชุมชนแออัด

สมุดปกขาว ประเด็นที่ 7 ลดความรุนแรงในครอบครัวและเพศ

สมุดปกขาว ประเด็นที่ 6 ลดอาชญากรรมและพื้นที่จุดเสี่ยงในกทม.

สมุดปกขาว ประเด็นที่ 3 พัฒนาทางเท้าที่ครอบคลุม และมีความปลอด

Back to community

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information